Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Inner and outer voices in the present moment of family and network therapy

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
Inner and outer voices in the present moment of family and network therapy
από Μαρία Μπαφαλούκα - Monday, 11 June 2018, 9:38 PM
 

Jaakko Seikkula