Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Some Considerations of “Hate” and a Reconsideration of the Death Instinct

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
Some Considerations of “Hate” and a Reconsideration of the Death Instinct
από Μαρία Μπαφαλούκα - Tuesday, 15 November 2016, 9:28 PM
 

M.D. James S. Grotstein