Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Some Considerations of “Hate” and a Reconsideration of the Death Instinct

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
Some Considerations of “Hate” and a Reconsideration of the Death Instinct
από Μαρία Μπαφαλούκα - Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016, 9:28 μμ
 

M.D. James S. Grotstein