Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

The Concept of the Death Drive: A Clinical Perspective

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
The Concept of the Death Drive: A Clinical Perspective
από Μαρία Μπαφαλούκα - Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016, 9:36 μμ
 

M.D. Otto F. Kernberg