Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Transitional Objects and Transitional Phenomena—A Study of the First Not-Me Possession

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
Transitional Objects and Transitional Phenomena—A Study of the First Not-Me Possession
από Μαρία Μπαφαλούκα - Wednesday, 16 November 2016, 5:54 PM
 

D.W. Winnicott