Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

The Patient's Experience of the Analyst's Subjectivity

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
The Patient's Experience of the Analyst's Subjectivity
από Μαρία Μπαφαλούκα - Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016, 2:21 μμ
 

Ph.D. Lewis Aron