Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Parent-Child Interaction Therapy: New Directions in Research

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
Parent-Child Interaction Therapy: New Directions in Research
από Μαρία Μπαφαλούκα - Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017, 2:23 μμ
 

Amy D. Herschell, West Virginia University
EstherJ. Calzada, New York University
Sheila M. Eyberg, University of Florida
Cheryl B. McNeil, West Virginia University