Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Emotional availability and attachment across generations: variations in patterns associated with infant health risk status

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
Emotional availability and attachment across generations: variations in patterns associated with infant health risk status
από Μαρία Μπαφαλούκα - Tuesday, 21 March 2017, 3:50 PM
 

R. Cassibba, M. H. van IJzendoorn  and G. Coppola