Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 
 
Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
από Μαρία Μπαφαλούκα - Τρίτη, 6 Ιούνιος 2017, 1:33 μμ
 

Ιωάννης Ν. Νέστορος , Ελένη Στιβανάκη  & Κωνσταντία Ζγαντζούρη