Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Άρθρα και αρχεία

ΣυζήτησηΞεκίνησε απόΑπαντήσειςΤελευταίο μήνυμα
Inner and outer voices in the present moment of family and network therapy Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Mon, 11 Jun 2018, 9:38 PM
Focal Family Therapy: Theory and Practice Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Mon, 11 Jun 2018, 9:36 PM
Narcissism and the narcissistic personality disorder: A comparison of the theories of Kernberg and Kohut Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Thu, 22 Mar 2018, 8:50 AM
Individual Psychotherapy and the Science of Psychodynamics Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Thu, 22 Mar 2018, 8:49 AM
Reading Winnicott Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 6 Jun 2017, 1:36 PM
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 6 Jun 2017, 1:33 PM
Raising Parents Attachment, parenting and child safety Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 16 May 2017, 2:10 PM
Attachment in Adulthood Structure, Dynamics, and Change Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 16 May 2017, 2:09 PM
DYNAMICS OF ROMANTIC LOVE Attachment, Caregiving, and Sex Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 16 May 2017, 2:06 PM
The Organization of Attachment Relationships: Maturation, Culture, and Context Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 16 May 2017, 2:03 PM
MATERNAL CARE AND MENTAL HEALTH : A report prepared on behalf of the World Health Organization as a contribution to the United Nations programme for the welfare of homeless children Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 5:14 PM
Supporting insensitive mothers: the Vilnius randomized control trial of video-feedback intervention to promote maternal sensitivity and infant attachment security Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 4:53 PM
Patterns of ATTACHMENT A Psychological Study o f the Strange Situation Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 4:50 PM
Mary Ainsworth, 1913–1999 Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 4:44 PM
Emotional availability and attachment across generations: variations in patterns associated with infant health risk status Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 3:50 PM
Disruption of Affectional Bonds and Its Effects on Behavior Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 2:28 PM
Clinical Interventions for Children With Attachment Problems Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 2:26 PM
Parent-Child Interaction Therapy: New Directions in Research Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 2:23 PM
An Ethological Approach to Personality Development Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 2:23 PM
Meta-analysis of the effectiveness of parenting programmes in improving maternal psychosocial health Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 2:20 PM
DISORGANIZED INFANT ATTACHMENT AND PREVENTIVE INTERVENTIONS: A REVIEW AND META-ANALYSIS Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 21 Mar 2017, 2:18 PM
Transitional Objects and Transitional Phenomena—A Study of the First Not-Me Possession Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:54 PM
The British Object Relations Theorists: Bálint, Winnicott, Fairbairn, Guntrip Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:51 PM
The Theory of the Parent-Infant Relationship Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:50 PM
Notes on Symbol Formation Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:48 PM
A Clinical Approach to the Psychoanalytic Theory of the Life and Death Instincts: An Investigation Into the Aggressive Aspects of Narcissism Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:46 PM
Fairbairn's thought on the relationship of inner and outer worlds Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:45 PM
On the History of the Psycho-Analytic Movement Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:43 PM
The Paranoid-Schizoid Position and Pathologic Regression in Early Adolescence Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:42 PM
The Origins of Transference Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:38 PM
Notes on Some Schizoid Mechanisms Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 5:36 PM
A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 2:02 PM
The Importance of Symbol-Formation in the Development of the Ego Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Wed, 16 Nov 2016, 1:59 PM
Further Contributions to the Treatment of Narcissistic Personalities Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:40 PM
Factors in the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personalities Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:39 PM
The Concept of the Death Drive: A Clinical Perspective Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:36 PM
Transference: The Total Situation Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:32 PM
On Counter-Transference Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:30 PM
Some Considerations of “Hate” and a Reconsideration of the Death Instinct Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:28 PM
A Reconsideration Of Objectivity In The Analyst Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:26 PM
Mourning and Melancholia Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:24 PM
The Return of Totemism in Childhood Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:22 PM
The Dissolution of the Oedipus Complex Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:21 PM
Endopsychic Structure Considered in Terms of Object-Relationships Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:17 PM
Object-Relationships and Dynamic Structure Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 9:14 PM
Attacks on Linking Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 3:33 PM
Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic Personalities Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 2:24 PM
The Patient's Experience of the Analyst's Subjectivity Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Tue, 15 Nov 2016, 2:21 PM