Κλινική Εκπαίδευση στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Άρθρα και αρχεία

ΣυζήτησηΞεκίνησε απόΑπαντήσειςΤελευταίο μήνυμα
Inner and outer voices in the present moment of family and network therapy Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Δευ, 11 Ιούν 2018, 9:38 μμ
Focal Family Therapy: Theory and Practice Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Δευ, 11 Ιούν 2018, 9:36 μμ
Narcissism and the narcissistic personality disorder: A comparison of the theories of Kernberg and Kohut Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Πεμ, 22 Μάρ 2018, 8:50 πμ
Individual Psychotherapy and the Science of Psychodynamics Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Πεμ, 22 Μάρ 2018, 8:49 πμ
Reading Winnicott Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 6 Ιούν 2017, 1:36 μμ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 6 Ιούν 2017, 1:33 μμ
Raising Parents Attachment, parenting and child safety Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 16 Μάι 2017, 2:10 μμ
Attachment in Adulthood Structure, Dynamics, and Change Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 16 Μάι 2017, 2:09 μμ
DYNAMICS OF ROMANTIC LOVE Attachment, Caregiving, and Sex Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 16 Μάι 2017, 2:06 μμ
The Organization of Attachment Relationships: Maturation, Culture, and Context Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 16 Μάι 2017, 2:03 μμ
MATERNAL CARE AND MENTAL HEALTH : A report prepared on behalf of the World Health Organization as a contribution to the United Nations programme for the welfare of homeless children Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 5:14 μμ
Supporting insensitive mothers: the Vilnius randomized control trial of video-feedback intervention to promote maternal sensitivity and infant attachment security Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 4:53 μμ
Patterns of ATTACHMENT A Psychological Study o f the Strange Situation Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 4:50 μμ
Mary Ainsworth, 1913–1999 Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 4:44 μμ
Emotional availability and attachment across generations: variations in patterns associated with infant health risk status Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 3:50 μμ
Disruption of Affectional Bonds and Its Effects on Behavior Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 2:28 μμ
Clinical Interventions for Children With Attachment Problems Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 2:26 μμ
Parent-Child Interaction Therapy: New Directions in Research Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 2:23 μμ
An Ethological Approach to Personality Development Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 2:23 μμ
Meta-analysis of the effectiveness of parenting programmes in improving maternal psychosocial health Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 2:20 μμ
DISORGANIZED INFANT ATTACHMENT AND PREVENTIVE INTERVENTIONS: A REVIEW AND META-ANALYSIS Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 21 Μάρ 2017, 2:18 μμ
Transitional Objects and Transitional Phenomena—A Study of the First Not-Me Possession Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:54 μμ
The British Object Relations Theorists: Bálint, Winnicott, Fairbairn, Guntrip Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:51 μμ
The Theory of the Parent-Infant Relationship Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:50 μμ
Notes on Symbol Formation Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:48 μμ
A Clinical Approach to the Psychoanalytic Theory of the Life and Death Instincts: An Investigation Into the Aggressive Aspects of Narcissism Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:46 μμ
Fairbairn's thought on the relationship of inner and outer worlds Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:45 μμ
On the History of the Psycho-Analytic Movement Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:43 μμ
The Paranoid-Schizoid Position and Pathologic Regression in Early Adolescence Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:42 μμ
The Origins of Transference Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:38 μμ
Notes on Some Schizoid Mechanisms Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 5:36 μμ
A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 2:02 μμ
The Importance of Symbol-Formation in the Development of the Ego Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τετ, 16 Νοέ 2016, 1:59 μμ
Further Contributions to the Treatment of Narcissistic Personalities Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:40 μμ
Factors in the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personalities Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:39 μμ
The Concept of the Death Drive: A Clinical Perspective Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:36 μμ
Transference: The Total Situation Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:32 μμ
On Counter-Transference Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:30 μμ
Some Considerations of “Hate” and a Reconsideration of the Death Instinct Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:28 μμ
A Reconsideration Of Objectivity In The Analyst Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:26 μμ
Mourning and Melancholia Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:24 μμ
The Return of Totemism in Childhood Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:22 μμ
The Dissolution of the Oedipus Complex Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:21 μμ
Endopsychic Structure Considered in Terms of Object-Relationships Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:17 μμ
Object-Relationships and Dynamic Structure Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 9:14 μμ
Attacks on Linking Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 3:33 μμ
Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic Personalities Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 2:24 μμ
The Patient's Experience of the Analyst's Subjectivity Φωτογραφία Μαρία Μπαφαλούκα Μαρία Μπαφαλούκα 0 Μαρία Μπαφαλούκα
Τρι, 15 Νοέ 2016, 2:21 μμ